Vilkår

BETINGELSER

Ansvarsklæring
BETINGELSENE FOR BRUK AV ELECTROLUX NETTSIDER VELKOMMEN TIL AB ELECTROLUX ("ELECTROLUX" NETTSIDE. VENNLIGST LES DISSE BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DENNE NETTSIDEN. DENNE SIDEN SKAL KUN BENYTTES TIL INFORMASJON. VED Å BRUKE NETTSIDEN ELLER LASTE NED MATERIELL FRA NETTSIDEN SIER DU DEG ENIG I ETTERFØLGENDE BETINGELSER. DERSOM DU IKKE ER ENIG I DE ETTTERFØLGENDE BETINGELSENE MÅ DU IKKE LASTE NED MATERIELL FRA DENNE SIDEN. VED Å GÅ INN PÅ DENNE SIDEN INDIKERER DU AT DU ER ENIG I OG FØLGER DISSE BETINGELSENE. 

Informasjonskapsler (cookies) 
AB Electrolux (publ.) bruker informasjonskapsler for å gjøre ditt besøk på nettstedet lettere og bedre. Informasjonskapslene sendes til din datamaskin, identifiserer deg som unik bruker og lagrer dine personlige preferanser og tekniske data. Vi bruker Permanente informasjonskapsler (det betyr at informasjonskapslene lagres på din datamaskin til du selv sletter dem). Midlertidige informasjonskapsler (informasjonen lagres på din datamaskin til du lukker nettleseren). Informasjonskapslene inneholder ingen personopplysninger i seg selv. Hvis du sender personlige opplysninger via Electrolux’ nettsted, kan opplysningene bli koblet sammen med data lagret i informasjonskapslene. 

Dersom du ikke godtar at AB Electrolux (publ.) bruker informasjonskapsler, kan du endre innstillingene på nettleseren din slik at den ikke tillater informasjonskapsler (instrukser om hvordan du endrer innstillingene på nettleseren finner du i avsnittet om hjelp i nettleseren). Hvis du endrer innstillingene vil du ikke kunne åpne enkelte deler av Electrolux’ nettsted. 

Hvis du har noen spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler kan du kontakte oss på webmaster@electrolux.se 

Lisens 
Med forbehold for vilkårene i denne avtalen, gir ELECTROLUX deg en ikke eksklusiv, ikke overførbar, begrenset rett til å åpne, bruke og fremvise dette nettstedet og materialet det inneholder. Du bekrefter at du ikke vil avbryte eller forsøke å avbryte nettstedets drift på noen måte. 

ELECTROLUX tillater at du leser og laster ned opplysninger ("materiale") på nettstedet kun til egne, personlige og ikke foretningsmessige formål. Denne tillatelsen innebærer ikke overdragelse av eiendomsrett til materialet og kopier av materialet, og er underlagt følgende begrensninger: 1) Alle kopier av nedlastet materiale må inneholde alle erklæringer om opphavs- og eiendomsrett til materialet; 2) du kan ikke endre materialet på noen måte eller reprodusere eller fremvise, fremføre eller distribuere eller på annet vis bruke eller formidle det til noe allment eller forretningsmessig formål; og 3) du kan ikke overføre materialet til andre personer med mindre du underretter dem om, og de godkjenner, forpliktelsene for bruk i henhold til disse vilkårene. Du bekrefter at du vil rette deg etter alle andre begrensninger som angis på nettstedet og som kan bli oppdatert til enhver tid. Nettstedet, herunder alt materiale, er beskyttet av opphavsrett og internasjonal immateriellrett og traktatsbestemmelser. Du bekrefter at du vil etterleve alle internasjonale opphavsretter når du bruker nettstedet og forhindre urettmessig kopiering av materialet. Med mindre annet uttrykkelig er bestemt i vilkårene, gir ELECTROLUX deg ingen uttrykkelig eller underforstått rett i henhold til lover om patenter, mønstre, varemerker, opphavsrett eller bedriftshemmeligheter. 

Brukerkonto 
Du kan bli bedt om å åpne en konto for å få tilgang til visse begrensede deler av nettstedet. I dette tilfellet må du registrere deg ved å fylle ut et registreringsskjema nøyaktig og fullstendig. Du vil også bli bedt om å velge et passord og brukernavn. Du har selv ansvar for fortrolig behandling av passord og konto. Du er videre ansvarlig for all virksomhet som skjer på din konto. Du bekrefter at du vil underrette ELECTROLUX umiddelbart hvis uvedkommende bruker kontoen eller om andre brudd på sikkerheten. ELECTROLUX er ikke ansvarlig for eventuelle tap du pådrar deg som følge av at andre bruker ditt passord eller din konto. 

Brukergarantier 
Du forsikrer og garanterer at du vil bruke dette nettstedet i samsvar med avtalen, herunder lover og bestemmelser underlagt avtalen, og at du vil følge alle nåværende og fremtidige retningslinjer og regler for nettstedet. Du bekrefter at du ikke vil bruke nettstedet til å: (a) sende søppelpost eller uønskede meldinger; (b) utgi deg for å være ELECTROLUX eller andre; (c) forfalske topptekster eller på annen måte manipulere kjennemerker for å skjule opprinnelsen til innholdet som formidles på nettstedet; (d) gi uriktige opplysninger om din tilknyting til en person eller organisasjon; (e) opptre på en måte som kan virke negativt inn på andre brukeres mulighet til å bruke nettstedet; (f) drive med virksomhet som kan være i strid med gjeldende lov, (g) sende eller formidle materiale som er i strid med eller krenker andres rettigheter eller som er ulovlig, uhøflig, ærekrenkende, vulgært eller på annen måte støtende eller som inneholder reklame eller tilbud om varer eller tjenester eller (h) innhente eller lagre persondata om andre brukere med mindre dette er uttrykkelig godkjent av de aktuelle brukerne. Hvis du ikke overholder bestemmelsene over kan du ikke bruke nettstedet, ELECTROLUX vil ikke være ikke rettslig bundet av denne avtalen og forbeholder seg alle sine lovfestede rettigheter i forbindelse med slik overtredelse. 

Endringer 
ELECTROLUX forbeholder seg til enhver tid rett til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, gjøre tillegg i eller fjerne enhver del av denne avtalen, helt eller delvis. Endringer i avtalen trer i kraft når endringsvarselet legges ut på nettstedet. Fortsatt bruk av nettstedet etter at en endring i avtalen er lagt ut på nettstedet anses som godkjenning av de aktuelle endringene.

ELECTROLUX kan til enhver tid og uten varsel ta bort, endre eller rette feil eller utelatelser i enhver del av nettstedet, foreta andre endringer på nettstedet eller i materialet, programmene, tjenestene eller eventuelt prisene beskrevet på nettstedet, stanse eller avvikle ethvert aspekt ved nettstedet, herunder tilgjengelighet til funksjoner på sidene. ELECTROLUX kan også, uten varsel eller erstatningsansvar, innføre begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler eller hele nettstedet. ELECTROLUX kan til enhver tid si opp de godkjennelser, rettigheter eller lisenser som er gitt over og i dette tilfellet må du umiddelbart slette alt materiale.

Bekreftelse vedrørende immaterielle rettigheter
Du er innforstått med at alle immaterielle rettigheter (herunder men ikke begrenset til opphavsrett, patenter, know-how, hemmelige opplysninger, databaseretter og rettigheter til varemerker og mønstre (registrerte og uregistrerte) på nettstedet innehas av ELECTROLUX eller dets lisensgivere. All goodwill og alle immaterielle rettigheter som følger av bruk av slike immaterielle rettigheter som innehas av ELECTROLUX tilfaller ELECTROLUX 


Opplysninger gitt av deg 
Retningslinjene for personvern på nettstedet beskytter alle personlige opplysninger som kan identifisere deg som du gir ELECTROLUX via nettstedet. Du bør imidlertid ikke sende konfidensielle opplysninger til ELECTROLUX via nettstedet. Du er innforstått med at data eller materiale som du eller personer som opptrer på dine vegne gir ELECTROLUX ikke vil bli betraktet som fortrolig. Når du gir slike opplysninger eller slikt materiale til ELECTROLUX, overdrar du alle immaterielle rettigheter i og til slike opplysninger og slikt materiale til ELECTROLUX, og ELECTROLUX står derved fritt til å bruke, reprodusere, fremvise, fremføre, overføre, distribuere, endre, overdra og lisensiere opplysningene og materialet, og du er videre innforstått med at ELECTROLUX fritt kan bruke ideer, konsepter eller know-how som du eller personer som opptrer på dine vegne gir ELECTROLUX. Du garanterer videre at du ikke vil gi opplysninger eller materiale til ELECTROLUX som er ærekrenkende, truende, uanstendig, trakasserende eller på annen måte ulovlig etter enhver gjeldende lov eller som omfatter materiale som tilhører en annen. ELECTROLUX foreholder seg etter eget skjønn rett til å fjerne enhver opplysning du har gitt fra nettstedet. 

Sikkerhet
Det ikke tillatt å: (a) Bruke innretninger eller programvare som kan forstyrre nettstedets drift; (b) treffe tiltak som medfører en uforholdsmessig stor eller urimelig belastning på nettstedets infrastruktur (for eksempel masseutsendelse av e-post – "spamming") eller (c) forstyrre eller gjøre endringer i nettstedets programvare eller programvarens funksjonalitet. Dette omfatter å legge ut materiale på nettstedet som er infisert med virus, trojanske hester, tidsinnstilte bomber eller andre elementer som kan skade eller forstyrre nettstedets programmeringsstruktur. Tredjeparts nettsteder ELECTROLUX verken overvåker eller gjennomgår innholdet på en tredjeparts nettsted, og ELECTROLUX er heller ikke ansvarlig for at en tredjeparts nettsted er korrekt og pålitelig. ELECTROLUX kan dessuten legge ut lenker på dette nettstedet til nettsteder som drives av andre organisasjoner. Når du bruker slike nettsteder forlater du dette nettstedet. Hvis du besøker et nettsted via en av våre lenker, gjør du det på egen risiko og det er ditt ansvar å treffe nødvendige tiltak for å beskytte deg mot virus og andre skadelige elementer. ELECTROLUX gir ingen garantier eller forsikringer vedrørende nettsteder du kan komme til via en lenke eller opplysninger du finner på dette nettstedet eller produkter eller tjenester beskrevet der. En lenke innebærer ikke at ELECTROLUX eller dette nettstedet sponser, støtter, er tilknyttet eller forbundet med, eller har myndighet til å bruke varemerker, firmanavn, logoer eller copyright-symboler som vises i eller er tilgjengelige via lenkene, eller at et lenket nettsted har rett til å bruke varemerker, firmanavn, logoer eller copyright-symboler som tilhører ELECTROLUX eller dets tilknyttet selskaper eller datterselskaper. 

Eksterne lenker til nettstedet 
Alle lenker til nettstedet må godkjennes skriftlig av ELECTROLUX, bortsett fra at ELECTROLUX godkjenner lenker når: (i) lenken kun inneholder navnet "ELECTROLUX" og ikke inneholder noen varemerker som tilhører ELECTROLUX eller dets lisensgivere; (ii) lenken "peker" kun til www.electrolux.com og ikke til underliggende sider; (iii) lenken viser når den aktiveres av brukeren hele siden på skjermen i et fullt funksjonsdyktig nettleservindu og ikke innenfor en "ramme" på den lenkede vevsiden; og (iv) lenkens utseende, posisjon og andre egenskaper ikke kan skape et falskt bilde av at en organisasjon eller dens virksomhet eller produkter er knyttet til eller sponset av ELECTROLUX og heller ikke er egnet til å skade eller svekke goodwill knyttet til navn og varemerker som tilhører ELECTROLUX eller dets tilknyttede selskaper. ELECTROLUX forbeholder seg til enhver tid og etter eget skjønn rett til å tilbakekalle dette samtykket til å opprette en lenke. 

Fraskrivelse av underforståtte garantier 
ELECTROLUX har gjort sitt beste for at opplysninger på dette nettstedet er korrekte, men påtar seg ikke ansvar for dette. MATERIALET KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG TRYKKFEIL. ELECTROLUX GARANTERER IKKE AT MATERIALET ER KORREKT ELLER FULLSTENDIG ELLER AT RÅD, UTTALELSER, ERKLÆRINGER ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER DISTRIBUERES PÅ NETTSTEDET ER PÅLITELIGE. DU BEKREFTER AT BRUK AV SLIKE UTTALELSER, RÅD, ERKLÆRINGER, NOTATER ELLER OPPLYSNINGER SKJER PÅ EGEN RISIKO. ALT INNHOLD GIS "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG". ELECTROLUX GIR INGEN FORSIKRINGER OG GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER UTEN BEGRENSNING GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRENKELSE AV EN ANNEN PARTS RETTIGHETER, ELLER GARANTI VEDRØRENDE DRIFT AV NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD. ELECTROLUX GIR INGEN GARANTIER ELLER FORSIKRINGER VEDRØRENDE SIKKERHETEN PÅ NETTSTEDET. DU ER INNFORSTÅTT MED AT OPPLYSNINGER DU SENDER KAN BLI OPPFANGET. ELECTROLUX GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER SERVERNE SOM GJØR NETTSTEDET TILGJENGELIG ELLER ELEKTRONISKE MELDINGER ELECTROLUX SENDER ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ELECTROLUX FRASKRIVER SEG ALLE SLIKE FORSIKRINGER, GARANTIER OG VILKÅR MED MINDRE OG I DEN USTREKNING SLIK FRASKRIVELSE ER FORBUDT VED LOV. 

Ansvarsbegrensning 
ELECTROLUX ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE, FØLGESKADE, STRAFFERSTATNING, SPESIELLE ELLER MEDFØLGENDE SKADE (HERUNDER UTEN BEGRENSNING TAP AV PRODUKSJON, KONTRAKT, INNTEKT, DATA, OPPLYSNINGER ELLER PRODUKSJONSAVBRUDD) SOM FØLGER AV ELLER OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET PÅ DET ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, SELV OM ELECTROLUX HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE KAN INNTREFFE. I TILLEGG TIL DISSE VILKÅRENE, HAR ELECTROLUX IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVAR FOR FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE MANGLER ELLER FOR MANGLENDE RETTIDIGHET ELLER EKTHET VEDRØRENDE OPPLYSNINGER PÅ NETTSTEDET. 

Plikt til å begrense tap. 
Med forbehold for ansvarsbegrensningen angitt i vilkårene, må du ta alle rimelig skritt for å begrense eget tap som oppstår i forbindelse med eventuelle krav eller søksmål (enten det gjelder om uaktsomhet, kontraktsbrudd eller annet) du fremmer mot ELECTROLUX. 

Varsler 
Alle henvisninger til "skriftlig" og "varsler", "underretning" og lignende utrykk omfatter elektroniske kommunikasjonsmetoder (for eksempel e-post) forutsatt at parten som bruker meldingen oppbevarer akseptabel dokumentasjon på at meldingen ble sendt og mottatt. 

Eneste beføyelse 
Dersom ELECTROLUX ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne avtalen, kan ELECTROLUX etter eget valg enten rette sin manglende oppfyllelse eller si opp avtalen ved forhåndsvarsel til deg, som gjøres tilgjengelig på nettstedet. I den utstrekningen loven tillater det, utgjør denne bestemmelsen din eneste beføyelse i forbindelse med manglende oppfyllelse fra ELECTROLUX’ side. 

Fullstendig avtale og vilkårenes uavhengighet 
Denne avtalen utgjør den fullstendige avtale mellom ELECTROLUX og deg med hensyn til din bruk av nettstedet. Hvis du ønsker å fremme eventuelle rettskrav i forbindelse med bruk av nettstedet, må dette gjøres innen 1 (ett) år fra kravet eller årsaken til kravet oppsto. Dersom en kompetent domstol finner at en bestemmelse i avtalen ikke kan gjennomføres, helt eller delvis, skal denne bestemmelsen gjennomføres i den ustrekning det er mulig for å oppfylle avtalens formål, og de øvrige bestemmelsene skal fortsatt være gyldige og i kraft. 

Tredjeparts rettigheter
Med unntak for det som uttrykkelig er bestemt i denne avtalen, kan en person som ikke er part i avtalen ikke gjennomføre noen av avtalevilkårene. 

Lovvalg 
Dette nettstedet kontrolleres, drives og administreres av ELECTROLUX fra organisasjonens kontor i Sverige. ELECTROLUX gir ingen forsikringer om at materialet på nettstedet er formålstjenlig eller tilgjengelig for bruk utenfor Sverige, og det er forbudt å åpne det fra områder der nettstedets innhold er ulovlig. Hvis du går inn på nettstedet fra områder utenfor Sverige, er du ansvarlig for etterlevelse av alle lokale lover. Denne avtalen er underlagt svensk lov, uten at svenske bestemmelser om lovkonflikt skal komme til anvendelse. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med avtalen skal avgjøres i første instans av Stockholms tingrett. 

Betingelser for netthandel
Denne websiden eies og drives av Electrolux Home Products Norway as Electrolux Distriparts ("Electrolux", "vi", "oss"). Kontoradressen er: Risløkkveien 2 0580 Oslo, Norge Organisasjonsnr. 914700009. Dersom du har spørsmål angående nedenstående betingelser, har kommentarer eller klager i forbindelse med nettsiden vår, kan du sende en e-post til procorner@electrolux.no, eller ringe tlf. nr. +47 81530222

Tilgjengelighet
Bestilte varer vil bli levert straks forutsatt at de finnes på lager. Dersom den bestilte varen ikke er lagervare, vil du bli underrettet om dette så snart det er praktisk mulig.

Feilbestillinger
Du har anledning til å korrigere bestillingen helt frem til du blir bedt om å klikke på "Bekreft" på den siste siden i bestillingsprosessen.

Bestillingsbekreftelse
Hvis du har oppgitt e-postadressen din, vil vi per e-post raskt bekrefte at vi har mottatt bestillingen din, samt bekrefte opplysningene dine. Bekreftelse på at bestillingen er godtatt får du når varene sendes fra oss.

Sikker nettbetaling
Du vil ikke bli avkrevd betaling før vi har forsikret oss om at bestillingen din er effektuert. Alle betalingsopplysninger krypteres automatisk når de oppgis. På den måten kan vi garantere den høyeste grad av sikkerhet for våre kunder. Varer bestilt over internett kan betales med følgende betalingskort: Visa og Mastercard. Alle priser er inklusive merverdiavgift og vårt registreringsnummer i momsregisteret er 914770009.

Heving av kjøp
I henhold til gjeldende bestemmelser om fjernsalg har du anledning til å heve kjøpet innen syv arbeidsdager etter at varen er mottatt. Dersom varen er levert til en tredje person, vil du bare kunne benytte deg av denne retten hvis du kan returnere den bestilte varen til oss.

Etter at du har mottatt den bestilte varen, har du anledning til å returnere den til oss innen syv dager og få pengene tilbake (forutsatt at du er i besittelse av "Order Summary"-dokumentet) eller få en ny vare i bytte, såfremt den returnerte varen ikke har vært i bruk og returneres i originalemballasjen. Du betaler selv alle utgifter i forbindelse med tilbakesending av varen.

Kjøpsrestriksjoner
Materialet på denne nettsiden er kun tilgjengelig for personer som går inn på nettsiden fra Norge. Vi aksepterer kun bestillinger fra kunder bosatt i Norge som oppgir en leveringsadresse i Norge. 

Levering
Når vi mottar en ordre før kl. 15.00 mandag – torsdag (med unntak av offentlige fridager), vil vi, forutsatt at varen finnes på lager, gjøre vårt ytterste for at levering skal finne sted den første etterfølgende arbeidsdag. Vi vil i alle fall gjøre vårt beste for å effektuere bestillinger mottatt over internett innen 48 timer etter at bestillingene er mottatt. Dersom de 48 timene omfatter en helg (lørdag og søndag) eller en offentlig fridag, vil vi bestrebe oss på å effektuere bestillingen i løpet av den første arbeidsdagen etter helgen eller fridagen. 

Levering til den adressen du har oppgitt, vil skje med Posten Norge.

Vi forebeholder oss retten til å foreta delleveringer. Dersom bestillingen din omfatter mer enn én levering, vil du kun bli bedt om å betale ett fraktgebyr for hele bestillingen.

Fraktgebyr
Et gebyr på 60,- NOK vil komme i tillegg på hver bestilling.

Endring av betingelsene
Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre ovenstående betingelser og vi anbefaler derfor våre kunder å lese gjennom dem med jevne mellomrom. 

Lovfestede rettigheter
Ovenstående betingelser påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Cookies 
AB Electrolux (publ.) uses "cookie" technology to enhance and facilitate your visit to the Electrolux website. The "cookie" files are sent to your computer and identify you as a unique user and store your personal preferences and technical information. We use 

a) Permanent "cookies" (i.e., the cookies remain on your computer until you delete them)
b) Temporary "cookies" (i.e., the cookies last until you close your browser)

"Cookies" do not themselves contain or reveal any personal information. If you submit personal information via the Electrolux website information can be linked to the data stored in the cookies. 

If you do not accept AB Electrolux (publ.) use of cookies you may change your browser settings so that the browser does not accept cookies (instructions on how to change your browser's cookie settings should be found in the help section in your web browser. If you change the settings you will not be able to access certain parts of the Electrolux website. 

If you have any questions with regard to our use of cookies, please contact us at webmaster@electrolux.se 

License 
Subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, ELECTROLUX grants you a non-exclusive, non-transferable, limited right to access, use and display this Site and the materials thereon. You agree not to interrupt or attempt to interrupt the operation of the Site in any way. 

ELECTROLUX authorizes you to view and download the information ("Materials") at Site only for your personal, non-commercial use. This authorization is not a transfer of title in the Materials and copies of the Materials and is subject to the following restrictions: 1) you must retain, on all copies of the Materials downloaded, all copyright and other proprietary notices contained in the Materials; 2) you may not modify the Materials in any way or reproduce or publicly display, perform, or distribute or otherwise use or communicate them for any public or commercial purpose; and 3) you must not transfer the Materials to any other person unless you give them notice of, and they agree to accept, the obligations arising under these terms and conditions of use. You agree to abide by all additional restrictions displayed on the Site as it may be updated from time to time. This Site, including all Materials, is copyrighted and protected by worldwide copyright laws and treaty provisions. You agree to comply with all copyright laws worldwide in your use of this Site and to prevent any unauthorized copying of the Materials. Except as expressly provided herein, ELECTROLUX does not grant any express or implied right to you under any patents, designs, trademarks, copyrights or trade secret legislation. 

User accounts 
You might be required to open an account to be able to access certain restricted parts of the Site. In such event you must complete the registration process by providing us with complete and accurate information as stated in the applicable registration form. You will also be required to choose a password and a user name. You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password and account. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur under said account. You agree to notify ELECTROLUX immediately of any unauthorized use of your account or any other breach of security. ELECTROLUX will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account. 

User warranties 
You represent and warrant that you will use the Site in compliance with this Agreement including the laws and provisions under this Agreement and to comply with all existing and future Site policies and rules. You agree that you will not use the Site to: (a) transmit spam or unsolicited communications; (b) pretend to be ELECTROLUX or someone else; (c) forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any content transmitted through the Site; (d) misrepresent your affiliation with a person or entity; (e) act in a manner that negatively affects other users' ability to use the Site; (f) engage in activities that would violate any applicable law, (g) post or transmit any material which violates or infringes in any way upon the rights of others or which is unlawful, abusive, defamatory, vulgar or otherwise objectionable or which contains any advertising or solicitation with respect to products or services or (h) collect or store personal data about other users unless specifically authorized by such users. If you do not comply with the aforesaid, you may not use the Site, ELECTROLUX shall not be legally bound by this Agreement, and reserves all its legal rights in relation to such non-compliance. 

You further agree to defend, indemnify and hold harmless ELECTROLUX, its affiliates and their respective officers, directors and agents from and against all claims and expenses, including attorney fees, arising out of the use of this Site. 

Changes 
ELECTROLUX reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove any portion of this Agreement in whole or in part, at any time. Changes in this Agreement will be effective when notice of such change is posted on the Site. Your continued use of the Site after any change to this Agreement are posted will be considered acceptance of those changes. 

ELECTROLUX may terminate, change, correct any errors or omissions in any portion of the Site, make any other changes to the Site, the materials and the products, programs, services or prices (if any) described in the Site, suspend or discontinue any aspect of the Site, including the availability of any features of the Site, at any time without notice. ELECTROLUX may also impose limits on certain features and services or restrict your access to parts or the entire Site without notice or liability. ELECTROLUX may terminate the authorization, rights and license given above at any time and, upon such termination, you shall immediately destroy all Materials. 

Acknowledgement of Intellectual Property Rights 
You acknowledge that all intellectual property rights (including, but not limited to, copyright, patents, know-how, confidential information, database rights, and rights in trademarks and designs (whether registered or unregistered) in the Site are vested in ELECTROLUX or its licensors. All goodwill and intellectual property rights arising through the use of such intellectual property rights vested in ELECTROLUX shall inure to ELECTROLUX. 

Information provided by you 
The Privacy Policy associated with this Site protects any personally identifiable information you may provide to ELECTROLUX via this Site. However, you should not send any confidential or proprietary information to ELECTROLUX via the Site. You agree that any information or materials that you or individuals acting on your behalf provide to ELECTROLUX will not be considered confidential or proprietary. By providing any such information or materials to ELECTROLUX, you fully assign and transfer to ELECTROLUX all intellectual property rights in and to such information and materials and ELECTROLUX is thereby free to use, reproduce, display, publicly perform, transmit, distribute, modify assign, and license such information and materials, and you further agree that ELECTROLUX is free to use any ideas, concepts or know-how that you or individuals acting on your behalf provide to ELECTROLUX. You further warrant that you shall not provide any information or materials to ELECTROLUX that is defamatory, threatening, obscene, harassing, or otherwise unlawful under whatever applicable law, or that incorporates the proprietary material of another. ELECTROLUX reserves the right to, in its sole discretion, remove any information provided by you from the Site. 

Security 
You may not: (a) use any device or software capable of interfering with the operation of the Site; or (b) take any action, which imposes a disproportionately large or unreasonable load upon the infrastructure of the Site (such as sending mass emails - "spamming"), or (c) interfere or tamper with the software of the Site or the functionality thereof. This includes putting material on the Site, which is infected with viruses, Trojan horses, time bombs or other elements that may damage or interfere with the programming structure of the Site. 

Third Party web sites. 
ELECTROLUX does not undertake to monitor or review Third Party Site Content nor is ELECTROLUX responsible for the accuracy or reliability of any such third party web sites. Furthermore, ELECTROLUX may provide on this Site links to Web Sites operated by other entities. If you use these Sites, you will leave this Site. If you visit any linked Site, you do so at your own risk and it is your responsibility to take all protective measures to guard against viruses or other destructive elements. ELECTROLUX makes no warranty or representation regarding any linked Web Sites or the information appearing thereon or any of the products or services described thereon. Links do not imply that ELECTROLUX or this Site sponsors, endorses, is affiliated or associated with, or is legally authorized to use any trademark, trade name, logo or copyright symbol displayed in or accessible through the links, or that any linked Site is authorized to use any trademark, trade name, logo or copyright symbol of ELECTROLUX or any of its affiliates or subsidiaries. 

External links to the Site 
All links to the Site must be approved in writing by ELECTROLUX, except that ELECTROLUX consents to links in which: (i) the link is a text-only link containing only the name "ELECTROLUX" and does not contain any of ELECTROLUX or its licensor's proprietary trademarks; (ii) the link "points" only to www.electrolux.com and not to deeper pages;(iii) the link, when activated by a user, displays that page full-screen in a fully operable and navigable browser window and not within a "frame" on the linked web Site; and (iv) the appearance, position, and other aspects of the link may neither create the false appearance that an entity or its activities or products are associated with or sponsored by ELECTROLUX nor be such as to damage or dilute the goodwill associated with the name and trademarks of ELECTROLUX or its Affiliates. ELECTROLUX reserves the right to revoke this consent to link at any time in its sole discretion. 

Exclusion of implied warranties. 
Although care has been taken to ensure the accuracy of the information on this Site, ELECTROLUX assumes no responsibility therefore. THE MATERIALS MAY CONTAIN INACCURACIES AND TYPOGRAPHICAL ERRORS. ELECTROLUX DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE MATERIALS OR THE RELIABILITY OF ANY ADVICE, OPINION, STATEMENT OR OTHER INFORMATION DISPLAYED OR DISTRIBUTED THROUGH THE SITE. YOU ACKNOWLEDGE THAT ANY RELIANCE ON ANY SUCH OPINION, ADVICE, STATEMENT, MEMORANDUM, OR INFORMATION SHALL BE AT YOUR SOLE RISK. ALL CONTENT IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE". ELECTROLUX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR AS TO THE OPERATION OF THIS SITE OR THE CONTENT. ELECTROLUX DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS AS TO THE SECURITY OF THIS WEBSITE. YOU ACKNOWLEDGE ANY INFORMATION SENT MAY BE INTERCEPTED. ELECTROLUX DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE OR THE SERVERS WHICH MAKE THIS SITE AVAILABLE OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SENT BY ELECTROLUX ARE FREE FROM VIRUSES OR ANY OTHER HARMFUL ELEMENTS. ALL SUCH REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS ARE EXCLUDED EXCEPT TO THE EXTENT THAT LAW PROHIBITS THEIR EXCLUSION. 

Limitation of liability 
IN NO EVENT SHALL ELECTROLUX BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, CONTRACT, REVENUE, DATA, INFORMATION OR BUSINESS INTERRUPTION) RESULTING FROM, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF, OR INABILITY TO USE THIS SITE OR THE CONTENT OR OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, EVEN IF ELECTROLUX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ADDITION TO THE TERMS SET FORTH HEREIN, IN NO EVENT SHALL ELECTROLUX BE LIABLE FOR ANY ERRORS, INACCURACIES, OMISSIONS OR OTHER DEFECTS OR UNTIMELINESS OR UNAUTHENTICITY OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS SITE. 

Duty to mitigate losses. 
Without prejudice to limitation of liability set forth herein, you shall take all reasonable steps to mitigate your loss arising in relation to any claim or action (whether for negligence, breach of contract or otherwise), which you may bring against ELECTROLUX. 

Notices 
All references to "writing", "notices", and "notification" and all similar ends related expressions shall cover electronic methods of communication (for instance, e-mail) provided that the party relying on the communication retains acceptable evidence that the communication was sent and received. 

Exclusive remedy 
If ELECTROLUX does not comply with its undertakings under this Agreement, it shall either correct the non-compliance or, at its option, terminate this Agreement by prior notice, posted on this web site, to you. To the maximum extent permitted by law, this clause expresses your sole and exclusive remedy in relation to non-compliance by ELECTROLUX. 

Whole agreement and severability 
This Agreement constitutes the entire agreement between ELECTROLUX and you with respect to your use of the Site. Any cause of action you may have with respect to your use of the Site must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of the Agreement or portion thereof, to be unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to affect the intent of the Agreement, and the remainder of this Agreement shall continue in full force and effect. 

Third Party rights. 
Except as expressly provided in this Agreement, a person who is not a party to this Agreement may not enforce any of its terms. 

Jurisdiction Statement. 
This Site is controlled, operated and administered by ELECTROLUX from its offices in Sweden. ELECTROLUX makes no representation that materials at this Site are appropriate or available for use at other locations outside of Sweden and access to them from territories where their contents are illegal is prohibited. If you access this Site from locations outside of Sweden, you are responsible for compliance with all local laws. The laws of the Kingdom of Sweden shall govern this Agreement, without giving effect to its conflict of laws provisions. The Stockholm District Court shall have exclusive jurisdiction in the first instance on any dispute arising from this Agreement.